Industrie, overheid en onderzoek verenigd

Vlaams Innovatief Bedrijfsnetwerk voor het capteren en stimuleren van Vlaamse expertise

Read more

CyberSecurity.Vlaanderen is initiatief van LSEC - Leaders In Security met een aantal van haar leden, actief in het domein van Cyber Security in Vlaanderen. Het is een samenwerkingsverband van een representatieve groep Vlaamse ondernemers actief in het domein van informatiebeveiliging en Cyber Security.

Cyber Security in Vlaanderen 

Cyber Security omvat het domein van internetbeveiliging op netwerken, toestellen en toepassingen. Het omvat vooral beveiliging tegen bedreigingen van buitenaf door hackers, afpersers, bedrijfs- en andere vormen van spionage, terroristen en andere criminelen. Organisaties en individuele gebruikers wensen zich te beschermen en zoeken naar oplossingen en expertise om hen daarbij te ondersteunen. De Vlaamse bedrijven hebben in de loop der jaren een uitgebreid arsenaal aan kennis en kunde weten uitbouwen.

Vlaamse bedrijven bouwen innovatieve toepassingen, Vlaamse zijn vaak vol van energie door zich in het buitenland individueel voor te stellen, maar zijn minder bekend omdat internationale groeperingen zichzelf in de afgelopen jaren wisten te positioneren als een expertisecentrum. Vlaanderen dient niet alleen een inhaalbeweging te maken met een duidelijke Cyber Security positionering, door het als expertisecentrum te benoemen. Vlaanderen dient zich ook duidelijker te manifesteren als vooraanstaand leider in het domein van de internetbeveiliging door zich te beroepen op onze wereldvermaarde technologiekennis, onze leidinggevende rol als crypto-experten en leveranciers van identiteitsoplossingen die de infrastructuur vormen van een veilig internet.

Vlaanderen beschikt over het talent om in de toekomst van de beveiliging van het Internet of Things een positie in te nemen die haar terug op de wereldkaart de autoriteit biedt die haar toekomt. Cyber Security is een aantrekkelijk en interessant expertisedomein voor jongeren die voldoende toekomstmogelijkheden biedt en waar de komende vijf tot tien jaar nog exponentieel zal groeien. De samenwerking tussen de bedrijven in dit bedrijfsnetwerk zal Vlaanderen opnieuw binnen Vlaanderen en België op de kaart plaatsen als expertisecentrum en de Vlaamse kwaliteiten promoten.

Daarnaast zal deze samenwerking de innovatieve capaciteit tussen de bedrijven onderling stimuleren en exploiteren, door te werken naar concrete maatschappelijke uitdagingen, technologische vernieuwing, coördinatie van gezamenlijke technologie voor een concrete oplossing bij een uitdaging en het ontwikkelen van proeftuinprojecten. Het zal Vlaanderen een internationale uitstraling bezorgen tijdens internationale missies en handelsvertegenwoordigingen. De Vlaamse bedrijven zullen kunnen meewerken aan internationale tenders en uitdagingen die de expertise van de individuele spelers overtreffen. CyberSecurity.Vlaanderen of cybersecurityflanders.be zal de coördinatie verzorgen tussen de bedrijven onderling, de noden helpen detecteren, gezamenlijke innovaties stimuleren en promotionele activiteiten ter ondersteuning van het bedrijfsnetwerk in Vlaanderen, in België en het buitenland organiseren.

Historiek

De historiek van dit initiatief als cluster is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. Die samenwerking heeft geleid tot verschillende projecten van Vlaamse bedrijven in internationale samenwerkingstrajecten in het kader van Europese onderzoeksprogramma’s FP7, Horizon 2020, ITEA-, de erkenning van LSEC als European Cluster Excellence initiatief, de verschillende innovatie-acties in Vlaanderen en België rond mobiele betalingen, industrie 4.0, identiteitssystemen, cyber threat intelligence, de programma’s en projecten ter ondersteuning van Vlaamse KMO ’s in het domein van cyber security & privacy, de gemeenschappelijke innovatiestanden op verschillende internationale beurzen, en talloze thematische bijeenkomsten. Meer recent en gericht op deze uitdaging startte LSEC in juni 2015 met verschillende bijeenkomsten ter discussie van de belangrijkste uitdagingen en kristallisering van benodigde prioritaire activiteiten. Zo werden er ondermeer :

 • besprekingen gehouden van speerpunten, motivering, thema’s, business model en cofinancieringsplannen van het initiatief, op basis van discussies met de deelnemende bedrijven, individuele contacten en bespreking van bijkomende activiteiten
 • workshops georganiseerd rond de CyberSecurity.Vlaanderen motivatie en financieel model, discussie met de doelgroepbedrijven rond de finale uitwerking van onderliggend voorstel, waarbij aanpassingen werden gemaakt in het Actie Programma en het financieel model
 • deelname aan het Europese Cyber Security PPP op het vlak van prioriteiten, ontwikkelingen en dynamiek voor de deelnemende bedrijven, mogelijkheden voor KMO’s en de deelname van de regio’s
 • gesprekken over prioriteiten voor Vlaanderen – België met het CCB - Coordinatiecentrum voor Cyberveiligheid en beveiliging van België
  voorbereidingen voor Infosecurity.be, met zeven deelnemende bedrijven ter voorbereiding van de acties voor de beurs in 2016 en de komende jaren,
 • Cyber Security Council, high level meeting georganiseerd door LSEC met een aantal van de doelgroepbedrijven, ter discussie van de belangrijkse prioriteiten voor België op het vlak van Cyber Security, in samenwerking met andere organisaties actief in informatiebeveiliging voor hun leden in België
 • Internationale handelsmissie Vlaanderen – Nederland Cyber Security naar Atlanta en Washington, en de expertise van Vlaanderen op vlak van cyber security in vergelijking met de VS en Nederlands van 4 tot 10 Oktober 2015 onder leiding van Vlaams Minister-President Bourgeois en Premier Rutten (NL)
 • Discussie met Vlaamse KMO ’s in het kader van de Europese Cyber Security Innovation Awards, de relevantie en het volume aan Vlaamse deelnemers, discussie met de ondernemingen in verband met Europese expansie en gezamenlijke uitdagingen, op 22 oktober in Brussel
  Bespreking met Vlaamse KMO ‘s over Industrie 4.0 en de disruptieve ontwikkelingen bij industriële bedrijven, waaronder de terughoudendheid tot innovatie omwille van de bezorgdheid over beveiliging van ICT-systemen, op 24 september in Leuven
 • Discussie over de ontwikkeling en de rol van het pas opgerichte CCB (Cybersecurity Coördinatiecentrum België) en de rol van verschillende Vlaamse ondernemingen, zoals innovatieve aanbestedingen, aanduiden van de overheid en onderdelen ervan als kritische infrastructuur, het uitdragen van de Vlaamse expertise in het buitenland
 • De ontwikkeling van de Vlaamse cluster in een Europese context en de bespreking van samenwerkingen met ander
 • e Europese clusters, gezamenlijke uitdagingen en opportuniteiten naar specifieke markten.
 • Talloze evenementen en seminars, waarbij de overkoepelende thematiek Cyber Security ingevuld is geworden door specifieke onderwerpen zoals Forensics, Theat Intelligence Sharing, Cyber Security Innovation challenges, Cyber Security Innovation Bootcamps, Vulnerability Assessment
  deelnames aan verschillende nationale en internationale evenementen als spreker, co-organisator, programma evaluator, …
  concrete vragen van Vlaamse ondernemingen om gezamenlijk een beter image te ontwikkelen voor de Vlaamse industrie

 

CyberSecurity.Vlaanderen op handelsmissie in October 2015. Minister-President Bourgeois (midden), bijgestaan door Vlaamse ondernemers Pim Tuyls (Intrinsic-ID, rechts) en Ulrich Seldeslachts (LSEC, links).

 

Activiteiten